Tolkning

En cand. ling. merc. er også uddannet tolk og vi forestår stort set alle tolkeopgaver det være sig både konsekutivt og simultant. Herunder kan blandt andet nævnes retstolkning, konferencetolkning, dialogtolkning og foredragstolkning.

Forud for konferencer og i tæt samarbejde og samråd med vore kunder sørger vi for at indsamle materiale, taler, dagsorden etc., for et professionelt resultat.

Vi har stor erfaring inden for tolkning, hvorfor det er muligt for os at "rykke" ud med kort varsel.

Vores speciale er retstolkning samt konferencetolkning.

Vi står naturligvis til rådighed med vejledning og hjælp til valg/bestilling af tolkeudstyr (kabinetolkning, hvisketolkeanlæg m.v.).

 


2004 © Language Consult